Voorlopige aanslag

Helpdesk voor vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de Belastingdienst via:

Telefoonnummer+5999 734 2570

E-mail ons

Adres Belastingdienst

Regentesselaan z/n

Openingstijden: 
08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 15.30 
(van maandag tot en met vrijdag)

Website
Voor overige informatie kunt u ook onze website bezoeken.

Bezoek website

In een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie AOV/AWW, premie AVBZ of premie BVZ staat hoeveel belasting u moet betalen. De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op belastingaanslag die u heeft ontvangen over de afgelopen 3 jaar. Later volgt altijd een definitieve aanslag.

Berekening van de voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op de meest recente belastingaanslag van de afgelopen 3 jaar (2017, 2016 of 2015). Als tegen één of meerdere van deze jaren een bezwaar- of beroepsprocedure loopt telt deze aanslag niet mee voor de berekening van de voorlopige aanslag. Als tegen alle drie jaren een bezwaar of beroep loopt, dan ontvangt U voor de inkomstenbelasting en/of premies géén voorlopige aanslag voor belastingjaar 2018.

Voor de berekening van de voorlopige aanslag worden 2 percentages toegepast:

 1. Als de meest recente aanslag een definitieve aanslag is, geldt een percentage van 80%. 
 2. Bij een voorlopige aanslag als grondslag geldt het percentage van 100%.

Voorbeeld 1:

Over 2017 is een voorlopige aanslag premie AOV/AWW vastgesteld van NAf 8.000,-.
Voor 2018 bedraagt de voorlopige aanslag dan 100% * NAf 8.000,- = NAf 8.000,-.

Voorbeeld 2:

Over 2017 is een definitieve aanslag IB vastgesteld van Naf 8.000,-. Hiertegen is bezwaar gemaakt waarop nog niet door de Inspecteur is beslist. Over 2016 is een definitieve aanslag IB vastgesteld van Naf 7.500,-. Voor 2018 bedraagt de voorlopige aanslag dan 80% * Naf 7.500,- = Naf 6.000,-.

Betalen

De voorlopige aanslag mag in één keer worden betaald, maar dat hoeft niet. Het is mogelijk om in maandelijkse termijnen te betalen tot 31 december.
Het betalingsformulier wordt niet meer met de voorlopige aanslag meegestuurd. Betalen kan via de bank op één van de bankrekeningnummers van de Ontvanger onder vermelding van het betaalkenmerk. De bankrekeningnummers en het betaalkenmerk staan vermeld op de voorlopige aanslag.


Geen voorlopige aanslag ontvangen?

U kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u geld moet betalen. U kunt dan in het jaar zelf beginnen met betalen. Zo hoeft u niet te wachten tot het volgende jaar, waarin uw belasting definitief wordt vastgesteld. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Inspecteur der Belastingen.

Niet eens met voorlopige aanslag?

Bent u het niet eens met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of premie AOV/AWW, AVBZ of BVZ die u hebt ontvangen? Tegen deze aanslagen kunt u online bezwaar maken. U moet dit doen binnen twee maanden na dagtekening van de voorlopige aanslag. 

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

U kunt online een bezwaar indienen of per brief.

 • via het formulier 'Bezwaar voorlopige aanslag 2018’  
  U downloadt het formulier, vult het in, scant het ingevulde bezwaarschrift en stuurt het online naar ons toe (zie onderaan deze pagina)

 • via een brief gericht aan de Inspecteur der Belastingen

Als u een bezwaarschrift indient tegen een belastingaanslag, betekent dit dat u aangeeft dat u het niet eens bent met die aanslag. Door bezwaar te maken verplicht u de Inspecteur nog een keer te kijken naar de aanslag. De Inspecteur is verplicht om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift.

Op tijd bezwaar maken

Het kan zijn dat u door bepaalde omstandigheden niet in staat bent geweest om uw bezwaarschrift op tijd in te dienen, bijvoorbeeld als u een ongeluk hebt gehad en in het ziekenhuis bent opgenomen. In dat geval kunt u uw bezwaarschrift ook na de bezwaartermijn indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift waarom u niet op tijd kon reageren en voeg tevens de benodigde bewijsstukken bij. Als u een geldige reden hebt, zal de Inspecteur uw bezwaar verder behandelen alsof uw bezwaarschrift op tijd is ingediend. Als u echter geen geldige reden hebt voor het te laat indienen van uw bezwaarschrift, kunt u geen bezwaarschrift meer indienen.
Is uw bezwaar te laat? Dan behandelen wij uw bezwaar als een verzoek om ambtshalve vermindering.

Inhoud bezwaarschrift:

Vermeld in uw bezwaar:

 • de datum waarop u uw bezwaar verstuurt
 • naam, adres en contactgegevens (uw telefoonnummer op werkdagen / uw emailadres)
 • de dagtekening en het aanslagnummer waartegen u in bezwaar gaat
 • waarom u het niet eens bent met uw de voorlopige aanslag
 • uw handtekening

Licht in uw bezwaarschrift duidelijk toe waartegen en waarom u bezwaar maakt en u dient ook aan te geven wat het bedrag volgens u zou moeten zijn. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen!
Let op! U kunt ook het formulier “Bezwaar voorlopige aanslag” gebruiken, deze kunt u hier downloaden.


Online bezwaar maken?

U kunt onderaan deze pagina uw bezwaarschrift digitaal naar ons toe sturen. 

Per post bezwaar maken?

U kunt het bezwaar sturen aan: 

Inspectie der Belastingen
T.a.v. afdeling inkomstenbelasting
Regentesselaan Z/N
Curaçao

Wanneer ontvangt u een reactie op uw bezwaar?

Wij proberen binnen 9 maanden na ontvangst van uw bezwaarschrift te beslissen.

Uitstel van betaling

Voor het bestreden gedeelte kunt u uitstel van betaling krijgen als u een verzoek indient bij de Ontvanger. Betaal wél het restant van de voorlopige aanslag!

1. Uw gegevens
 • Online bezwaar maken tegen voorlopige aanslag 2018

 • 1. Uw gegevens


 • -

 • 2. Online bezwaar voorlopige aanslag 2018

 • Bent u het niet eens met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of premie AOV/AWW, AVBZ of BVZ 2018 die u hebt ontvangen? Tegen deze aanslagen kunt u online bezwaar maken. U moet dit doen binnen twee maanden na dagtekening van de voorlopige aanslag.

 • Upload hieronder uw bezwaarschrift

 • Heeft u bewijsstukken, dan kunt u deze hieronder uploaden

 • 3. Digitaal insturen


 • Should be Empty: