Uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting 2017 aanvragen?

Helpdesk voor vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de Belastingdienst via:

Telefoonnummer+5999 734 2570

E-mail ons

Adres Belastingdienst

Regentesselaan z/n

Openingstijden: 
08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 15.30 
(van maandag tot en met vrijdag)

Website
Voor overige informatie kunt u ook onze website bezoeken.

Bezoek website

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterlijke inleverdatum. Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

Hoe vraag ik uitstel aan?

Voor de aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2017 kunt u tot 1 juni 2018 uitstel aanvragen. Dit kan door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” hieronder in te vullen. Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Antwoord op uw verzoek

Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Let op!

Deze aanvraag geldt niet als uitstel van betaling op eventuele aanslagen

1. Uw gegevens
  • 1. Uw gegevens


  • -

  • 2. Uitstel aangifte inkomstenbelasting en premies


  • voor de aangifte inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ voor belastingjaar 2017

  • Wilt u langer uitstel dan tot 31 december? Stuur ons een schriftelijk verzoek tot wanneer u uitstel wilt en wat de reden is dat u meer tijd nodig hebt.

  • 3. Versturen


  • Should be Empty: