Belastingaangifte 2017

Helpdesk voor vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de Belastingdienst via:

Telefoonnummer+5999 734 2570

E-mail ons

Adres Belastingdienst

Regentesselaan z/n

Openingstijden: 
08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 15.30 
(van maandag tot en met vrijdag)

Website
Voor overige informatie kunt u ook onze website bezoeken.

Bezoek website

Aangifte inkomstenbelasting 2017

Op deze pagina vindt u meer informatie over het doen van aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u hier de toelichting bij de aangifte raadplegen.

Moet ik aangifte doen?

Iedereen die een uitnodiging of een aangiftebiljet heeft ontvangen, is verplicht aangifte te doen voor 1 juni 2018 (A-biljet). U kunt hiervoor gebruik maken van de online aangifte of van het papieren aangiftebiljet. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Indien u uw aangiftebiljet niet hebt ingediend voor de uiterlijke indieningsdatum, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning wordt u eraan herinnerd dat u uw aangiftebiljet nog moet indienen.

Aangiftebiljet indienen na de aanmaning
In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet indienen.
Als uw aangifte na die termijn wordt ontvangen, krijgt u een verzuimboete. Deze verzuimboete is minimaal NAf 250 en kan oplopen tot NAf 2.500.

Kan ik online aangifte doen?

U kunt ook dit jaar uw aangifte inkomstenbelasting weer online doen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen door op deze link https://online.belastingdienst.cw te klikken. Online aangifte is snel, makkkelijk en veilig. Hierdoor hoeft u niet meer naar de Belastingdienst te komen en in de rij te staan.

Kan ik hulp krijgen?

Ook dit jaar organiseert de Inspectie der Belastingen weer een 'Hulp bij aangifte' campagne. Deze campagne houdt in dat medewerkers u helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017. 
Klik hier voor meer informatie

Kan ik uitstel aanvragen?

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterlijke inleverdatum. Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend!

Hoe vraag ik uitstel aan?

Voor de aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2017 kunt u tot 1 juni 2018 uitstel aanvragen. Dit kan door het formulier “Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” in te vullen. Als u een verzoek voor uitstel hebt ingediend, ontvangt u van de Inspectie der Belastingen bericht of en zo ja tot wanneer u uitstel krijgt.

Is er een toelichting bij de aangifte?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2017, is er een toelichting beschikbaar. In deze toelichting krijgt u bij elk onderdeel in het aangiftebiljet een nadere uitleg.
Klik hier voor het downloaden van de toelichting voor het aangiftebiljet A 2017.